Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Ultimate Rectifier B.V. (“Ultimate Rectifier”) respekterer privatlivets fred for alle, hvis personoplysninger behandles af Ultimate Rectifier, herunder besøgende på www.ultimaterectifier.com-webstedet (“webstedet”). Ultimate Rectifier anser en omhyggelig håndtering af personlige data for at være af stor betydning. Ultimate Rectifier behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Ultimate Rectifier behandler personoplysninger på grundlag af følgende fire retsgrundlag:

 • For at opfylde en kontrakt mellem dig og Ultimate Rectifier eller din anmodning om at indgå en sådan kontrakt.

Dette grundlag eksisterer, hvis du har indgået en kontrakt med Ultimate Rectifier, via hjemmesiden eller på anden vis, vedrørende levering af en eller flere spændingsregulatorer, løse stik til motorcykler og/eller andre varer, eller har kontaktet Ultimate Rectifier med henblik herpå.

Inden for rammerne af dette retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger behandler Ultimate Rectifier kun dine personoplysninger, hvis og i det omfang det er nødvendigt for at opfylde den kontrakt, der er indgået med dig. I denne henseende kan dine personoplysninger også blive delt med tredjeparter i det omfang, det er nødvendigt for aftalens opfyldelse, såsom et transportfirma, der udpeges af Ultimate Rectifier til levering af produkter til dig, og en online betalingsudbyder i tilfælde af betaling via hjemmesiden.

 • En legitim interesse for Ultimate Rectifier.

Dette grundlag findes i tilfælde af:

 1. Ultimate Rectifier giver automatisk dine personlige oplysninger til den hostingpart, som Ultimate Rectifier har ansat for at gøre det muligt at drive og lade hjemmesiden fungere. Dette er nødvendigt for at gemme de personlige data, der modtages via webstedet, og for at Ultimate Rectifier’s websted og e-mail-faciliteter kan fungere korrekt;
 2. Ultimate Rectifier’s levering af dine personlige data til et administrativt agentur med henblik på at levere Ultimate Rectifier’s optegnelser og regnskaber;
 3. brugen af software til at behandle og opbevare Ultimate Rectifier’s optegnelser og regnskaber;
 4. brugen af anmeldelse software til at afsløre din eventuelle anmeldelse via webstedet;
 5. anvendelse af cloud storage-software til lagring af bl.a. personoplysninger.

Operatørerne af ovennævnte software/software lagrer relevante personoplysninger for at kunne levere softwarens funktioner til Ultimate Rectifier.

I forbindelse med “legitime interesser” behandler Ultimate Rectifier kun dine personlige oplysninger, hvis og i det omfang det er nødvendigt for at varetage de relevante legitime interesser.

 • Dit samtykke.

Dette grundlag foreligger, når:

 1. du kontakter Ultimate Rectifier via telefon, e-mail eller på anden måde, eller når du skriver en anmeldelse på webstedet eller opretter eller logger ind på en konto på webstedet. Dit samtykke er trods alt implicit i det faktum, at du kontakter os, skriver en anmeldelse eller opretter eller logger ind på en konto på webstedet;
 2. Ultimate Rectifier har til hensigt at bruge eller videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til andre formål. I denne forbindelse gælder dit samtykke altid for en specifik behandling og et specifikt formål. Hvis Ultimate Rectifier har flere formål med behandling af personoplysninger, vil Ultimate Rectifier informere dig og søge om samtykke til hvert enkelt formål separat.

I denne forbindelse vil Ultimate Rectifier kun behandle dine personoplysninger, hvis og i det omfang det er nødvendigt for at behandle din anmodning eller udføre det, som du har givet dit samtykke til.

 • En retlig forpligtelse.

Dette grundlag eksisterer, når Ultimate Rectifier skal overholde en retlig forpligtelse, f.eks. med hensyn til at opbevare fakturaer i syv år som krævet ved lov.

Adgang til personoplysninger

Kun behørigt autoriserede medarbejdere hos Ultimate Rectifier har adgang til dine personlige oplysninger og kun i det omfang, det er nødvendigt for at udføre deres opgaver. Dette gælder også i forhold til tredjeparter, som nævnt ovenfor, og som Ultimate Rectifier deler personoplysninger med. Ultimate Rectifier vil under ingen omstændigheder sælge dine personlige oplysninger. De personer, der er under Ultimate Rectifier’s ansvar, samt tredjeparter, der er ansat af Ultimate Rectifier, er forpligtet til at respektere fortroligheden af dine personlige oplysninger. I det omfang Ultimate Rectifier outsourcer behandlingen af personoplysninger til en tredjepart, vil Ultimate Rectifier tage de nødvendige skridt til at sikre, at dine personoplysninger er tilstrækkeligt beskyttet. Sådanne skridt omfatter, hvis og i det omfang loven kræver det, opretholdelse af en forarbejdningsaftale med sådanne modtagere for at sikre, at de træffer de samme eller lignende tekniske og organisatoriske foranstaltninger som Ultimate Rectifier, således at dine personoplysninger er tilstrækkeligt beskyttet.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode Ultimate Rectifier om at få adgang til, slette og berigtige dine personlige oplysninger samt at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og ret til dataportabilitet. Det betyder, at du kan anmode Ultimate Rectifier om at sende dine personlige data, som Ultimate Rectifier behandler i en computerfil, til dig eller en organisation, som du har angivet.

For at sikre, at anmodningen er fremsat af dig, beder Ultimate Rectifier dig om at sende en kopi af dit identitetsbevis sammen med anmodningen. I denne kopi skal du sortblande MRZ (maskinlæsbar zone, den stribe tal, der er på dokumentet), dokumentnummer og borgerservicenummer (BSN). Dette er for at beskytte dit privatliv. Ultimate Rectifier vil besvare din anmodning så hurtigt som muligt, men under alle omstændigheder inden for fire uger.

I det omfang behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække dette samtykke tilbage til enhver tid, uden at det berører lovligheden af behandlingen baseret på samtykket før tilbagetrækningen.

Du har ret til at indgive en klage til persondataautoriteten eller, hvis du er bosiddende i et andet land end Nederlandene, til tilsynsmyndigheden dér.

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger vil kun blive opbevaret af Ultimate Rectifier så længe, som det er nødvendigt i forhold til de formål, som de blev indsamlet til. Ultimate Rectifier implementerer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre personoplysninger mod tab og mod enhver form for ulovlig behandling. Disse foranstaltninger skal under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau og omkostningerne ved gennemførelsen heraf sikre et passende sikkerhedsniveau under hensyntagen til de risici, som behandlingen indebærer, og arten af de personoplysninger, der skal beskyttes. Foranstaltningerne har også til formål at forhindre unødvendig behandling af personoplysninger.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller har forespørgsler eller klager vedrørende Ultimate Rectifier’s behandling af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte Ultimate Rectifier. Ultimate Rectifier hjælper dig gerne, hvis du har spørgsmål eller klager over Ultimate Rectifier’s behandling af dine personlige data, eller hvis du ønsker at ændre eller slette dine personlige data.

Ultimate Rectifier B.V.

Avenue des Grandes Doelen 45

5491 EE Sint-Oedenrode

E-mail-adresse: info@ultimaterectifier.com

Hvis disse generelle vilkår og betingelser er tilgængelige på flere sprog, er den nederlandske version til enhver tid afgørende for fortolkningen af bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser.