Tietosuojaseloste

Ultimate Rectifier B.V. (”Ultimate Rectifier”) kunnioittaa kaikkien niiden henkilöiden yksityisyyttä, joiden henkilötietoja Ultimate Rectifier käsittelee, mukaan lukien www.ultimaterectifier.com -sivuston (”verkkosivusto”) kävijät. Ultimate Rectifier pitää henkilötietojen huolellista käsittelyä erittäin tärkeänä. Ultimate Rectifier käsittelee henkilötietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Ultimate Rectifier käsittelee henkilötietoja seuraavien neljän oikeusperustan perusteella:

 • Sinun ja Ultimate Rectifierin välisen sopimuksen tai tällaisen sopimuksen tekemistä koskevan pyyntösi täyttämiseksi.

Tämä peruste on olemassa, jos olet tehnyt Ultimate Rectifierin kanssa sopimuksen verkkosivuston kautta tai muulla tavoin yhden tai useamman jännitteensäätimen, moottoripyörien irtoliittimien ja/tai muiden tuotteiden toimittamisesta tai olet ottanut yhteyttä Ultimate Rectifieriin tätä tarkoitusta varten.

Tämän henkilötietojesi käsittelyn oikeusperustan mukaisesti Ultimate Rectifier käsittelee henkilötietojasi vain, jos ja siinä määrin kuin se on tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi. Tässä yhteydessä henkilötietojasi voidaan myös jakaa kolmansien osapuolten kanssa siinä määrin kuin se on tarpeen sopimuksen toteuttamiseksi, esimerkiksi Ultimate Rectifierin nimeämän kuljetusyrityksen kanssa, joka toimittaa tuotteet sinulle, ja verkkomaksun tarjoajan kanssa, jos maksu suoritetaan verkkosivuston kautta.

 • Ultimate Rectifierin oikeutettu etu.

Tämä perusta on olemassa seuraavissa tapauksissa:

 1. Ultimate Rectifier toimittaa henkilötietosi automaattisesti Ultimate Rectifierin palkkaamalle isännöintiosapuolelle verkkosivuston toiminnan ja toiminnan mahdollistamiseksi. Tämä on tarpeen verkkosivuston kautta vastaanotettujen henkilötietojen tallentamiseksi ja Ultimate Rectifierin verkkosivuston ja sähköpostipalvelujen asianmukaisen toiminnan mahdollistamiseksi;
 2. Ultimate Rectifier toimittaa henkilötietosi hallinnolliselle virastolle Ultimate Rectifierin rekisterien ja kirjanpidon toimittamista varten;
 3. ohjelmistojen käyttö Ultimate Rectifierin kirjanpidon ja tilien käsittelyyn ja tallentamiseen;
 4. arvosteluohjelmiston käyttö mahdollisen arvostelusi paljastamiseksi verkkosivuston kautta;
 5. pilvitallennusohjelmistojen käyttö muun muassa henkilötietojen tallentamiseen.

Edellä mainittujen ohjelmistojen/ohjelmistojen ylläpitäjät tallentavat asiaankuuluvat henkilötiedot, jotta ne voivat tarjota ohjelmiston toimintoja Ultimate Rectifierille.

Ultimate Rectifier käsittelee henkilötietojasi ”oikeutettujen etujen” yhteydessä vain, jos ja siinä määrin kuin se on tarpeen asianomaisten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

 • Suostumuksesi.

Tämä perusta on olemassa, kun:

 1. otat yhteyttä Ultimate Rectifieriin puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavoin, tai kun kirjoitat arvostelun verkkosivustolle tai luot tilin tai kirjaudut tilille verkkosivustolla. Loppujen lopuksi suostumuksesi on implisiittinen, kun otat meihin yhteyttä, kirjoitat arvostelun tai luot tilin verkkosivustolle tai kirjaudut siihen;
 2. Ultimate Rectifier aikoo käyttää tai luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille myös muihin tarkoituksiin. Tässä yhteydessä suostumuksesi koskee aina tiettyä käsittelyä ja tarkoitusta. Jos Ultimate Rectifierillä on useita tarkoituksia henkilötietojen käsittelyyn, Ultimate Rectifier ilmoittaa sinulle ja pyytää suostumusta jokaiseen tarkoitukseen erikseen.

Tässä yhteydessä Ultimate Rectifier käsittelee henkilötietojasi vain, jos ja siinä määrin kuin se on tarpeen pyyntösi käsittelemiseksi tai sen toteuttamiseksi, johon olet antanut suostumuksesi.

 • Lakisääteinen velvoite.

Tämä peruste on olemassa silloin, kun Ultimate Rectifierin on noudatettava lakisääteistä velvoitetta, esimerkiksi säilytettävä laskut seitsemän vuoden ajan lain edellyttämällä tavalla.

Pääsy henkilötietoihin

Ainoastaan asianmukaisesti valtuutetuilla Ultimate Rectifierin työntekijöillä on pääsy henkilötietoihisi, ja vain siinä määrin kuin on tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi. Tämä koskee myös edellä mainittuja kolmansia osapuolia, joiden kanssa Ultimate Rectifier jakaa henkilötietoja. Ultimate Rectifier ei myy henkilötietojasi missään olosuhteissa. Ultimate Rectifierin vastuulla olevat henkilöt sekä Ultimate Rectifierin palkkaamat kolmannet osapuolet ovat velvollisia kunnioittamaan henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Jos Ultimate Rectifier ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn kolmannelle osapuolelle, Ultimate Rectifier ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että henkilötietojasi suojataan asianmukaisesti. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa, jos ja siinä määrin kuin laki sitä edellyttää, henkilötietojen käsittelijäsopimuksen ylläpitäminen tällaisten vastaanottajien kanssa sen varmistamiseksi, että ne toteuttavat samoja tai samankaltaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä kuin Ultimate Rectifier, jotta henkilötietojasi suojataan asianmukaisesti.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää Ultimate Rectifieriä tarkastamaan, poistamaan ja oikaisemaan henkilötietosi sekä rajoittamaan sinua koskevaa käsittelyä. Sinulla on myös oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja oikeus tietojen siirrettävyyteen. Tämä tarkoittaa, että voit pyytää Ultimate Rectifieriä lähettämään henkilötietosi, joita Ultimate Rectifier käsittelee tietokonetiedostossa, sinulle tai nimeämällesi organisaatiolle.

Varmistaaksesi, että pyyntö on sinun tekemäsi, Ultimate Rectifier pyytää sinua lähettämään pyynnön mukana kopion henkilöllisyystodistuksestasi. Mustaa tässä kopiossa MRZ (koneellisesti luettava vyöhyke, asiakirjan numerorivi), asiakirjan numero ja kansalaispalvelunumero (BSN). Tämä on yksityisyytesi suojaamiseksi. Ultimate Rectifier vastaa pyyntöösi mahdollisimman pian, mutta joka tapauksessa neljän viikon kuluessa.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu sinulta saatuun suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa tämä suostumus milloin tahansa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuutta ennen sen peruuttamista.

Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietoviranomaiselle tai, jos asut muussa maassa kuin Alankomaissa, kyseisen maan valvontaviranomaiselle.

Henkilötietojen säilyttäminen

Ultimate Rectifier säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten ne on saatu. Ultimate Rectifier toteuttaa asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi katoamiselta ja kaikenlaiselta laittomalta käsittelyltä. Kun otetaan huomioon tekniikan taso ja niiden toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset, näillä toimenpiteillä on varmistettava asianmukainen turvallisuustaso ottaen huomioon käsittelyyn liittyvät riskit ja suojattavien henkilötietojen luonne. Toimenpiteiden tarkoituksena on myös estää henkilötietojen tarpeeton käsittely.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai jos haluat esittää kysymyksiä tai valituksia siitä, miten Ultimate Rectifier käsittelee henkilötietojasi, ota yhteyttä Ultimate Rectifieriin. Ultimate Rectifier auttaa sinua mielellään, jos sinulla on kysymyksiä tai valituksia henkilötietojesi käsittelystä Ultimate Rectifierin toimesta tai jos haluat muuttaa tai poistaa henkilötietojasi.

Ultimate Rectifier B.V.

Avenue des Grandes Doelen 45

5491 EE Sint-Oedenrode Sint-Oedenrode

Sähköpostiosoite: info@ultimaterectifier.com

Jos nämä yleiset sopimusehdot ovat saatavilla useilla kielillä, hollanninkielinen versio on aina ratkaiseva näiden yleisten sopimusehtojen sisältämien lausekkeiden tulkinnassa.