Personvernerklæring

Ultimate Rectifier BV (heretter: “Ultimate Rectifier”) respekterer personvernet til alle hvis personopplysninger behandles av Ultimate Rectifier, inkludert de til besøkende på nettstedet www.ultimaterectifier.com (heretter: “nettstedet”). Ultimate Rectifier vurderer forsiktig håndtering av personopplysninger som svært viktig. Ultimate Rectifier vil behandle dine personopplysninger i samsvar med General Data Protection Regulation (GDPR).

Ultimate Rectifier behandler personopplysninger basert på følgende fire juridiske grunnlag:

 • For å utføre en avtale mellom deg og Ultimate Rectifier eller din forespørsel om å inngå en slik avtale.

Dette grunnlaget gjelder dersom du har inngått avtale med Ultimate Rectifier, enten via nettsiden eller ikke, om levering av en eller flere spenningsregulatorer, løse kontakter til motorsykler og/eller andre gjenstander, eller har kontaktet Ultimate Rectifier for dette formålet.

I sammenheng med dette juridiske grunnlaget for behandling av dine personopplysninger, behandler Ultimate Rectifier kun dine personopplysninger dersom og i den grad dette er nødvendig for gjennomføringen av avtalen som er inngått med deg. I denne forbindelse kan dine personopplysninger også deles med tredjeparter i den grad dette er nødvendig for gjennomføringen av avtalen, for eksempel et transportselskap som skal utpekes av Ultimate Rectifier for levering av produkter til deg og en online betalingsleverandør i ved betaling via nettsiden. .

 • En legitim interesse for Ultimate Rectifier.

Dette grunnlaget gjelder for:

 1. automatisk levering av dine personlige data fra Ultimate Rectifier til vertsparten engasjert av Ultimate Rectifier som muliggjør drift og funksjon av nettstedet. Dette er nødvendig for å lagre personopplysningene mottatt gjennom nettsiden og for å sikre at Ultimate Rectifiers nettside og e-postfasiliteter fungerer som de skal;
 2. levering av dine personopplysninger fra Ultimate Rectifier til et administrativt kontor for å kunne ta seg av Ultimate Rectifiers administrasjon og regnskap;
 3. bruk av programvare for behandling og lagring av Ultimate Rectifiers administrasjon og regnskap;
 4. bruk av anmeldelsesprogramvare for å kunne avsløre din mulige anmeldelse via nettstedet;
 5. bruk av skylagringsprogramvare for å lagre blant annet personopplysninger.

Operatørene av programvaren/programvaren referert til ovenfor lagrer relevante personopplysninger for å kunne tilby funksjonaliteten til programvaren til Ultimate Rectifier.

I sammenheng med «legitime interesser», behandler Ultimate Rectifier kun dine personopplysninger hvis og i den grad dette er nødvendig for å tjene de relevante legitime interessene.

 • Ditt samtykke.

Dette grunnlaget gjelder når:

 1. du kontakter Ultimate Rectifier på telefon, e-post eller på annen måte, eller når du legger ut en anmeldelse på nettsiden eller oppretter en konto eller logger inn på den. Tross alt er samtykket ditt implisitt i det faktum at du kontakter oss, skriver en anmeldelse eller oppretter en konto på nettstedet eller logger inn på det;
 2. Ultimate Rectifier ønsker å bruke dine personopplysninger til andre formål eller å gi dem til tredjeparter. I denne sammenheng gjelder ditt samtykke alltid spesifikk behandling og et bestemt formål. Hvis Ultimate Rectifier har flere formål med å behandle personopplysninger, vil Ultimate Rectifier informere deg om dette og be om tillatelse for hvert formål separat.

I denne sammenheng behandler Ultimate Rectifier kun dine personopplysninger dersom og i den grad dette er nødvendig for å behandle forespørselen din eller for å implementere det du har gitt tillatelse til.

 • En juridisk forpliktelse.

Dette grunnlaget gjelder når Ultimate Rectifier skal overholde en rettslig forpliktelse, for eksempel når det gjelder oppbevaring av fakturaer i syv år slik loven foreskriver.

Tilgang til personopplysninger

Kun autoriserte ansatte i Ultimate Rectifier har tilgang til dine personopplysninger og kun i den grad det er nødvendig for å utføre oppgavene som er tildelt dem. Dette gjelder også tredjeparter som nevnt ovenfor og som Ultimate Rectifier deler personopplysninger med. Ultimate Rectifier vil ikke selge dine personlige data under noen omstendigheter. Personene under Ultimate Rectifiers ansvar, samt tredjeparter engasjert av Ultimate Rectifier, er forpliktet til å respektere konfidensialiteten til dine personopplysninger. I den grad Ultimate Rectifier outsourcer behandlingen av personopplysninger til en tredjepart, vil Ultimate Rectifier ta de nødvendige skritt for å sikre at dine personopplysninger er tilstrekkelig beskyttet. Slike trinn inkluderer, hvis og i den grad det kreves av loven, å opprettholde en prosessoravtale med slike mottakere for å sikre at de tar de samme eller sammenlignbare tekniske og organisatoriske tiltakene som Ultimate Rectifier, slik at dine personopplysninger er tilstrekkelig beskyttet.

Dine rettigheter

Du har rett til å be Ultimate Rectifier om å inspisere, slette og korrigere dine personopplysninger samt å begrense behandlingen som angår deg. Du har også rett til å protestere mot behandlingen og du har rett til dataportabilitet. Dette betyr at du kan sende inn en forespørsel til Ultimate Rectifier om å sende dine personopplysninger som Ultimate Rectifier behandler i en datafil til deg eller en organisasjon spesifisert av deg.

For å sikre at forespørselen er gjort av deg, ber Ultimate Rectifier deg sende en kopi av ditt identitetsbevis sammen med forespørselen. Gjør MRZ (maskinlesbar sone, stripen med tall på dokumentet), dokumentnummer og Citizen Service Number (BSN) svart i denne kopien. Dette er for å beskytte personvernet ditt. Ultimate Rectifier vil svare på forespørselen din så snart som mulig, men i alle fall innen fire uker.

I den grad behandlingen av personopplysninger er basert på samtykket innhentet fra deg, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst, uten at dette påvirker lovligheten av behandlingen basert på samtykket før tilbaketrekkingen.

Du har rett til å sende inn en klage til den nederlandske datatilsynet eller, hvis du bor i et annet land enn Nederland, tilsynsmyndigheten der.

Oppbevaring av personopplysninger

Personopplysninger oppbevares kun av Ultimate Rectifier så lenge dette er nødvendig med tanke på formålene de ble innhentet for. Ultimate Rectifier implementerer passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot tap og mot enhver form for ulovlig behandling. Med hensyn til den nyeste teknologien og kostnadene ved implementering, garanterer disse tiltakene et passende sikkerhetsnivå med tanke på risikoene forbundet med behandlingen og arten av personopplysningene som skal beskyttes. Tiltakene er også rettet mot å hindre unødvendig behandling av personopplysninger.

Ta kontakt med

For spørsmål om denne personvernerklæringen eller spørsmål eller klager om behandlingen av dine personopplysninger av Ultimate Rectifier, vennligst kontakt Ultimate Rectifier. Ultimate Rectifier hjelper deg gjerne dersom du har spørsmål eller klager på behandlingen av dine personopplysninger av Ultimate Rectifier eller hvis du ønsker å endre eller slette dine personopplysninger.

Ultimate Rectifier BV

Grote Doelenlaan 45

5491 EE Sint-Oedenrode

E-post: info@ultimaterectifier.com

Hvis disse generelle vilkårene og betingelsene er tilgjengelige på flere språk, vil den nederlandske versjonen alltid være avgjørende for forklaringen av bestemmelsene i disse generelle vilkårene.