Δήλωση απορρήτου

Η Ultimate Rectifier B.V. (“Ultimate Rectifier”) σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από την Ultimate Rectifier, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών του δικτυακού τόπου www.ultimaterectifier.com (“ο δικτυακός τόπος”). Η Ultimate Rectifier θεωρεί πολύ σημαντικό τον προσεκτικό χειρισμό των προσωπικών δεδομένων. Η Ultimate Rectifier επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Η Ultimate Rectifier επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει των ακόλουθων τεσσάρων νομικών βάσεων:

 • Για την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και της Ultimate Rectifier ή του αιτήματός σας για τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης.

Η βάση αυτή υφίσταται όταν έχετε συνάψει σύμβαση με την Ultimate Rectifier, μέσω του δικτυακού τόπου ή με άλλο τρόπο, σχετικά με την προμήθεια ενός ή περισσότερων ρυθμιστών τάσης, χαλαρών συνδέσμων για μοτοσικλέτες και/ή άλλων ειδών ή έχετε επικοινωνήσει με την Ultimate Rectifier για τον σκοπό αυτό.

Στο πλαίσιο αυτής της νομικής βάσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Ultimate Rectifier επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης που έχει συναφθεί μαζί σας. Στο πλαίσιο αυτό, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν σε τρίτους στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της συμφωνίας, όπως σε μια εταιρεία μεταφοράς που θα οριστεί από την Ultimate Rectifier για την παράδοση των προϊόντων σε εσάς και σε έναν πάροχο ηλεκτρονικών πληρωμών σε περίπτωση πληρωμής μέσω του ιστότοπου.

 • Έννομο συμφέρον της Ultimate Rectifier.

Αυτή η βάση υπάρχει στην περίπτωση:

 1. Η Ultimate Rectifier παρέχει αυτόματα τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέρος που φιλοξενεί την Ultimate Rectifier για να καταστεί δυνατή η λειτουργία και η λειτουργία του ιστότοπου. Αυτό είναι απαραίτητο για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται μέσω του ιστότοπου και για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ultimate Rectifier,
 2. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων από την Ultimate Rectifier σε διοικητικό οργανισμό με σκοπό την παροχή αρχείων και λογαριασμών της Ultimate Rectifier,
 3. τη χρήση λογισμικού για την επεξεργασία και την αποθήκευση των αρχείων και των λογαριασμών της Ultimate Rectifier,
 4. τη χρήση λογισμικού αναθεώρησης για την αποκάλυψη της πιθανής αναθεώρησής σας μέσω του ιστότοπου,
 5. τη χρήση λογισμικού αποθήκευσης στο νέφος για την αποθήκευση, μεταξύ άλλων, προσωπικών δεδομένων.

Οι διαχειριστές του λογισμικού/λογισμικού που αναφέρεται ανωτέρω αποθηκεύουν τα σχετικά προσωπικά δεδομένα προκειμένου να παρέχουν τις λειτουργίες του λογισμικού στην Ultimate Rectifier.

Στο πλαίσιο των “έννομων συμφερόντων”, η Ultimate Rectifier επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σχετικών έννομων συμφερόντων.

 • Η συγκατάθεσή σας.

Αυτή η βάση υπάρχει όταν:

 1. επικοινωνείτε με την Ultimate Rectifier μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, ή όταν δημοσιεύετε μια κριτική στον ιστότοπο ή όταν δημιουργείτε ή συνδέεστε σε έναν λογαριασμό σε αυτόν. Εξάλλου, η συγκατάθεσή σας είναι αυτονόητη στο γεγονός ότι επικοινωνείτε μαζί μας, γράφετε μια κριτική ή δημιουργείτε ή συνδέεστε σε έναν λογαριασμό στον ιστότοπο,
 2. Η Ultimate Rectifier σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ή να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για ακόμη περισσότερους σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό, η συγκατάθεσή σας ισχύει πάντα για συγκεκριμένη επεξεργασία και σκοπό. Εάν η Ultimate Rectifier έχει πολλαπλούς σκοπούς για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η Ultimate Rectifier θα σας ενημερώσει και θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για κάθε σκοπό ξεχωριστά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ultimate Rectifier θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την επεξεργασία του αιτήματός σας ή για την εκτέλεση αυτού για το οποίο έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

 • Νομική υποχρέωση.

Αυτή η βάση υφίσταται όταν η Ultimate Rectifier πρέπει να συμμορφωθεί με μια νομική υποχρέωση, όπως για παράδειγμα όσον αφορά τη διατήρηση των τιμολογίων για επτά χρόνια, όπως απαιτείται από το νόμο.

Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα

Μόνο οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Ultimate Rectifier έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Αυτό ισχύει επίσης για τους τρίτους που αναφέρονται παραπάνω και με τους οποίους η Ultimate Rectifier μοιράζεται προσωπικά δεδομένα. Η Ultimate Rectifier δεν θα πουλήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε καμία περίπτωση. Τα πρόσωπα που βρίσκονται υπό την ευθύνη της Ultimate Rectifier, καθώς και τα τρίτα μέρη που έχουν προσληφθεί από την Ultimate Rectifier, υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Στο βαθμό που η Ultimate Rectifier αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, η Ultimate Rectifier θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται επαρκώς. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, εάν και στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, τη διατήρηση συμφωνίας εκτελούντος την επεξεργασία με τους εν λόγω παραλήπτες για να διασφαλιστεί ότι λαμβάνουν τα ίδια ή παρόμοια τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με την Ultimate Rectifier, ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να προστατεύονται επαρκώς.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Ultimate Rectifier να αποκτήσει πρόσβαση, να διαγράψει και να διορθώσει τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και να περιορίσει την επεξεργασία που σας αφορά. Έχετε επίσης το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ζητήσετε από την Ultimate Rectifier να στείλει τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Ultimate Rectifier σε ένα αρχείο υπολογιστή σε εσάς ή σε έναν οργανισμό που έχετε ορίσει.

Για να διασφαλιστεί ότι το αίτημα υποβάλλεται από εσάς, η Ultimate Rectifier σας ζητά να στείλετε μαζί με το αίτημα ένα αντίγραφο της απόδειξης της ταυτότητάς σας. Σε αυτό το αντίγραφο, σβήνετε με μαύρο χρώμα την MRZ (ζώνη ανάγνωσης από μηχάνημα, η λωρίδα αριθμών στο έγγραφο), τον αριθμό εγγράφου και τον αριθμό υπηρεσίας πολίτη (BSN). Αυτό γίνεται για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής. Η Ultimate Rectifier θα απαντήσει στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατό, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός τεσσάρων εβδομάδων.

Στο βαθμό που η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση που έχετε λάβει από εσάς, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή, σε περίπτωση που διαμένετε σε άλλη χώρα εκτός των Κάτω Χωρών, στην εποπτική αρχή εκεί.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν από την Ultimate Rectifier μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους αποκτήθηκαν. Η Ultimate Rectifier εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων έναντι απώλειας και έναντι κάθε μορφής παράνομης επεξεργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της τεχνολογίας και το κόστος εφαρμογής τους, τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που αντιπροσωπεύει η επεξεργασία και τη φύση των προς προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα μέτρα αποσκοπούν επίσης στην πρόληψη της περιττής επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου ή τυχόν απορίες ή παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Ultimate Rectifier, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ultimate Rectifier. Η Ultimate Rectifier θα χαρεί να σας βοηθήσει εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Ultimate Rectifier ή εάν επιθυμείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ultimate Rectifier B.V.

Avenue des Grandes Doelen 45

5491 EE Sint-Oedenrode

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@ultimaterectifier.com

Εάν οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διατίθενται σε διάφορες γλώσσες, η ολλανδική έκδοση είναι πάντοτε καθοριστική για την ερμηνεία των ρητρών που περιέχονται στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις.