Patenterad

Under utvecklingen av Ultimate Rectifier har produkten genomgått många prototyper. Genom denna process utvecklade vi en kontrollstrategi för att hålla utgångsspänningen under kontroll som inte tidigare har setts i andra spänningsregulatorer/rättare. Ultimate Rectifier har patenterats för att säkerställa att vi är först med detta tillvägagångssätt. För dig som är oerhört stolt över din motorcykel innebär detta att Ultimate Rectifier är något unikt. Patentet har lämnats in, och därför är patentstatusen ”patentsökt”.