Patentert

Under utviklingen av Ultimate Rectifier har produktet gått gjennom mange prototype-iterasjoner. Gjennom denne prosessen utviklet vi en kontrollstrategi for å holde utgangsspenningen under kontroll som ikke tidligere har vært sett i noen annen spenningsregulator/likeretter. The Ultimate Rectifier har blitt patentert for å sikre at vi er først med denne tilnærmingen. For deg, en som er enormt stolt over motorsykkelen sin, betyr dette at Ultimate Rectifier er noe unikt. Patentet er innlevert, og derfor er patentstatusen ‘patent-venting’.