Ρυθμιστής/ανορθωτής τάσης

Ρυθμιστής τάσης/ ανορθωτής Yamaha XV 1900 2006-2018

103.22 Ex. Inc. 124.90.
103.22 Ex. Inc. 124.90.

Ρυθμιστής/ανορθωτής τάσης

Ρυθμιστής τάσης/ ανορθωτής Yamaha TRX 850 1995-1998

103.22 Ex. Inc. 124.90.
103.22 Ex. Inc. 124.90.

Ρυθμιστής/ανορθωτής τάσης

Ρυθμιστής τάσης/ ανορθωτής KTM 640 LC4 1998-2007

103.22 Ex. Inc. 124.90.